Villkor

Vid all form av publicering gäller följande:
  • Bilder som publiceras ska krediteras med Foto: Fredrik Eklöf eller Foto: wastegate.se.
  • Bilderna får publiceras i privat syfte på sociala medier och hemsida men även i tidningsrepotage om föraren på bilden.
  • Bilderna får ej användas för kommersiellt bruk (säljas eller på annat sätt tjäna pengar på bilden).
  • Vill ni använda bilderna för kommersiella syften måste ni kontakta mig först så vi kan komma överens om en lösning som passar båda.